Preambule

Website /het-advies-van-het-bedrijf-van-de-zintuigen/). De Klant die met toestemming van La Compagnie des Sens een product van La Compagnie des Sens verkoopt of aanbiedt, is verplicht de koper de voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij het product te verstrekken.

La Compagnie des Sens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van een van haar producten of door het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen voor gebruik en veiligheidsregels, bij gebruik van een van haar producten of door het niet leveren van deze voorzorgsmaatregelen door een wederverkoper.

Artikel 8.3 – Gebruik van essentiële oliën voor therapeutische doeleinden

Essentiële oliën zijn geen onschadelijke producten en bevatten zeer hoge percentages werkzame stoffen. La Compagnie des Sens moedigt zelfmedicatie niet aan.

De informatie op de Site is afkomstig uit naslagwerken op het gebied van de aromatherapie. Ze worden ter informatie verstrekt en kunnen op geen enkele wijze medische informatie vormen, noch de aansprakelijkheid van Compagnie des Sens met zich meebrengen.

Voor elk gebruik van etherische oliën voor therapeutische doeleinden herinnert Compagnie des Sens u aan de noodzaak om een ​​arts of apotheker te raadplegen die bevoegd is in aromatherapie.

Artikel 9 - Prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Prijzen zijn in euro's. Ze houden geen rekening met de leveringskosten, die extra worden gefactureerd en aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van de producten in de online winkel.

Als een of meer belastingen of bijdragen, met name op milieugebied, zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze verandering worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de producten.

Artikel 10 - betaalwijze

Het betreft een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de koper met zich meebrengt.

Om zijn bestelling te betalen beschikt de koper naar eigen keuze over alle betaalmethoden die hem door de verkoper ter beschikking worden gesteld en die op de website van de verkoper worden vermeld. De koper garandeert aan de verkoper dat hij over de eventueel noodzakelijke autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingsmethode te gebruiken bij het valideren van het bestelformulier. De verkoper behoudt zich het recht voor om het gehele orderbeheer en de levering op te schorten in geval van weigering van de autorisatie voor betaling per creditcard van officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich in het bijzonder het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling uit te voeren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

De betaling van de prijs gebeurt volledig op de dag van de bestelling, volgens de volgende voorwaarden:

 • bankkaart (debet is onmiddellijk)
 • paypal (afschrijving is onmiddellijk)
 • cheque (afschrijving is onmiddellijk, de bestelling wordt verzonden zodra de cheque is geïnd)
 • overboeking (de bestelling wordt verzonden zodra de overboeking op de rekening is ontvangen)

Artikel 11 - Beschikbaarheid producten - Vergoeding

Uw bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt door de Klantenservice en de afdeling Verzending, geopend van maandag tot en met vrijdag. (In het weekend vullen wij onze krachten aan!) La Compagnie des Sens verbindt zich ertoe om bestellingen binnen 24 werkuren na ontvangst van de betaling van uw bestelling te verzenden.

Behalve in gevallen van overmacht of tijdens periodes van sluiting van de online winkel, die duidelijk zullen worden aangekondigd op de startpagina van de site, zullen de verzendtijden, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de hieronder aangegeven tijden zijn. De verzendtijden lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling, aangegeven in de e-mail met de orderbevestiging en afhankelijk van de transporteur die bij de bestelling is gekozen:

 •        COLISSIMO - Op het vasteland van Frankrijk

Na levering door onze verzendafdeling wordt uw bestelling binnen 2 tot 3 indicatieve dagen (niet-contractueel dus) geleverd door Coliposte (colissimo gevolgd zonder handtekening). Deze termijnen gelden in werkdagen, met uitzondering van problemen met de postbezorging. Bij vertragingen vindt er geen restitutie van verzendkosten plaats.

 •        COLISSIMO - Voor de Franse overzeese gebiedsdelen en in het buitenland
De bezorgtijden variëren van bestemming tot bestemming. Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Bij vertragingen vindt er geen restitutie van verzendkosten plaats. 

 •        PRIVÉPAKKET - Voor het vasteland van Frankrijk

Na levering door onze verzendafdeling wordt uw bestelling binnen 2 tot 3 dagen (indicatieve termijnen, dus niet contractueel) geleverd door Colis Privé.
Deze termijnen zijn in werkdagen, met uitzondering van leveringsproblemen. Bij vertragingen vindt er geen restitutie van verzendkosten plaats.

 •        CHRONOPOST - Voor het vasteland van Frankrijk

De Chronopost-optie is alleen geldig voor bestellingen die vóór 15.00 uur zijn gevalideerd. Met deze optie kan de bestelling de volgende werkdag na betalingsvalidatie in Frankrijk, vóór 13.00 uur, thuis of op een relaispunt worden afgeleverd, afhankelijk van de gekozen optie.

 •        CHRONOPOST EXPRESS - Voor de rest van de wereld

De Chrono Express-optie is alleen geldig voor bestellingen die vóór 15.00 uur zijn gevalideerd. Met deze optie kan de bestelling binnen 2 tot 8 werkdagen worden afgeleverd, afhankelijk van de bestemming ter wereld.

 •        MONDIAL RELAY - Voor het vasteland van Frankrijk

Na bezorging door onze afdeling Verzendkosten wordt uw bestelling binnen 2 tot 3 dagen door Mondial Relay afgeleverd. Deze termijnen gelden in werkdagen, met uitzondering van problemen met de postbezorging. Bij vertragingen vindt er geen restitutie van verzendkosten plaats.

 •        Mondial estafette - België en Luxemburg

Na bezorging door onze afdeling Verzendkosten wordt uw bestelling binnen 3 tot 5 dagen door Mondial Relay afgeleverd. Deze termijnen gelden in werkdagen, met uitzondering van problemen met de postbezorging. Bij vertragingen vindt er geen restitutie van verzendkosten plaats.

 •        Bestellingen die ter plaatse moeten worden afgehaald, bij ons in Lyon (2 rue Saint-Jean de Dieu - 69007 LYON - tijdens onze openingstijden):

Zodra uw bestelling online op onze site is afgerond en betaald, ontvangt u binnen 24 werkuren een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid ervan.

Vanaf dat moment wacht zij 1 maand op u. Als het niet door u wordt teruggevonden, gunnen wij ons een kleine follow-up per e-mail, waarbij u 5 werkdagen de tijd krijgt om het te komen ophalen. Na deze herkansingsperiode zullen wij uw bestelling annuleren en terugbetalen in de vorm van een tegoedbon die u in onze winkel kunt gebruiken. Deze voucher, in de vorm van een unieke code die u vervolgens in het vakje “Kortingscode” in onze winkel invult, wordt u per e-mail toegestuurd.
In overeenstemming met onze herroepingsvoorwaarden vergoedt Compagnie des Sens ongeopende, niet-geconsumeerde en voor wederverkoop geschikte producten. Alle producten die niet aan deze voorwaarden voldoen zijn derhalve uitgesloten van vergoeding. Zo zijn producten waarvan de houdbaarheidstermijn of houdbaarheidsgrens is overschreden, hydrosolen etc. uitgesloten van vergoeding.

Vertragingen en niet-leveringen:

Wij hebben gekozen voor betrouwbare bezorgdiensten.
Zoals bij elke verzending kan er echter een vertraging in de bezorging optreden of kan het pakket verloren gaan. (Vooral als het adres niet nauwkeurig genoeg is of uw naam niet duidelijk vermeld staat op de intercom of de brievenbus bij thuisbezorging). Bij een leveringsvertraging van meer dan 7 werkdagen dient de Klant de klantenservice van Compagnie des Sens op de hoogte te stellen, die een onderzoek zal openen bij de betreffende vervoerder. Dit onderzoek kan tot 15 dagen na de opening duren. Als tijdens deze periode het pakket wordt gevonden, wordt het (in de meeste gevallen) onmiddellijk naar de woning van de Klant gestuurd. Als het pakket daarentegen aan het einde van de onderzoeksperiode van 15 dagen niet wordt gevonden, beschouwt Colissimo het pakket als verloren. De klantenservice zal de klant dan ofwel de retournering van een nieuw pakket op onze kosten, ofwel een volledige terugbetaling van de bestelling aanbieden.

Omdat het de diepste wens van Compagnie des Sens is om de aromatherapie te democratiseren, zal zij er alles aan doen om een ​​oplossing te vinden die voor beide partijen geschikt is en die zo eerlijk mogelijk is.

Als het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de koper zo snel mogelijk geïnformeerd en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om ofwel binnen 14 dagen na betaling teruggave van de betaalde bedragen aan te vragen, ofwel om omruiling van het product te vragen.

Artikel 12 - leveringsvoorwaarden

Levering betekent de overdracht aan de consument van fysiek bezit of controle over het goed. De bestelde producten worden geleverd volgens de hierboven aangegeven termijnen en tijd.

De producten worden geleverd op het adres dat door de koper op het bestelformulier is aangegeven, de koper moet zorgen voor de juistheid ervan. Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de koper. De koper kan op zijn verzoek een factuur naar het factuuradres laten sturen en niet naar het leveringsadres, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Indien de koper afwezig is op de dag van bezorging, zal de bezorger, afhankelijk van de vervoerder, een bericht in de brievenbus achterlaten of standaard een notificatie-e-mail naar de ontvanger sturen. 

In het geval dat het pakket de ontvanger niet bereikt en wordt teruggestuurd naar de afzender (Compagnie des Sens), zal de klantenservice per e-mail contact opnemen met de klant om een ​​retourzending aan te bieden op kosten van Compagnie des Sens of een annulering van de bestelling met terugbetaling in de vorm van een voucher te gebruiken in de online winkel (geldigheid: 1 jaar). Bij deze terugbetaling wordt geen rekening gehouden met de initiële verzendkosten die tijdens de verzending zijn verbruikt. 
Als de klant er echter de voorkeur aan geeft om terugbetaald te worden via het initiële betaalmiddel voor de bestelling, hoeft hij de klantenservice alleen maar per e-mail op de hoogte te stellen op [email protected] of telefonisch op 04 82 53 40 22 .

Verslechtering van de verpakking en de inhoud ervan:

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is, dient de koper vervolgens de staat van de artikelen te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket weigeren en een voorbehoud maken op de leveringsbon (pakket geweigerd omdat het open of beschadigd is).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van zijn handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven (schade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, kapotte producten, enz.).

Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

De koper moet vervolgens dit voorbehoud uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst van het/de artikel(en) per aangetekende brief aan de vervoerder bevestigen en een kopie van deze brief per fax of gewone post naar de verkoper sturen op het adres vermeld in de instructies. . legaal van de site.

Als de producten aan de verkoper moeten worden geretourneerd, moet hiervoor binnen 14 dagen na levering een retourverzoek aan de verkoper worden ingediend. Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Het retourneren van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.).

Artikel 13 - leveringsfouten

De koper moet op dezelfde dag van levering of uiterlijk op de eerste werkdag na levering bij de verkoper elke claim indienen wegens leveringsfout en/of non-conformiteit van de producten in aard of kwaliteit met betrekking tot de indicaties vermeld op de bestelling. formulier. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt afgewezen.

De claim kan, naar keuze van de koper, worden ingediend:

 • telefonisch op het volgende nummer: 04 82 53 40 22;
 • per e-mail naar het volgende adres: [email protected]

Elke klacht die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Na ontvangst van de klacht stuurt de verkoper een nieuw pakket met daarin het/de betreffende product(en) en deelt dit per e-mail mee aan de koper.

In geval van een leveringsfout moet elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, in zijn geheel en in de originele verpakking, door Colissimo Aanbevolen, aan de verkoper worden teruggestuurd naar het volgende adres: 

La Compagnie des Sens
Retourpakket
2 Rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 14 - productgarantie

14-1 - Wettelijke conformiteitsgarantie

De verkoper garandeert de conformiteit van de verkochte goederen met het contract, waardoor de koper een verzoek kan indienen onder de wettelijke garantie van conformiteit voorzien in artikelen L. 217-4 en volgende van de Consumentenwet.

In geval van implementatie van de wettelijke conformiteitsgarantie wordt eraan herinnerd dat:

 • de koper beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;
 • de koper kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-17 van de Consumentenwet;
 • de koper hoeft geen bewijs te leveren van de non-conformiteit van de goederen gedurende de 24 maanden in geval van nieuwe goederen (6 maanden in geval van tweedehands goederen), volgend op de levering van de goederen.

14-2 - Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

In overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verantwoordelijk voor verborgen gebreken die het verkochte goed kunnen aantasten. Het is aan de koper om te bewijzen dat de gebreken al bestonden op het moment van de verkoop van het onroerend goed en dat deze het onroerend goed waarschijnlijk ongeschikt zullen maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Deze garantie moet binnen twee jaar na de ontdekking van het defect worden geïmplementeerd.

De koper kan kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de prijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 - herroepingsrecht

Toepassing van het herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet heeft de koper een periode van 14 dagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past te retourneren en een omruiling of terugbetaling aan te vragen zonder boete, met uitzondering van de retourkosten. die de verantwoordelijkheid van de koper blijven.

Terugzendingen moeten worden gedaan in de originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten worden niet geretourneerd.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op deze website. In dit geval wordt er onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager aan de koper meegedeeld. Elke andere methode van herroepingsverklaring wordt geaccepteerd. Het moet ondubbelzinnig zijn en uitdrukking geven aan de wens om zich terug te trekken.

Indien binnen de bovengenoemde termijn gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, wordt de prijs van het/de gekochte product(en) terugbetaald.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 10 werkdagen en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de door de koper geretourneerde producten, onder de hierboven vermelde voorwaarden.

In geval van herroeping door de Klant van een deel van de Producten uit de bestelling, zal La Compagnie des Sens het bedrag van de geretourneerde producten terugbetalen.

Uitzonderingen

Volgens artikel L221-28 van de Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten:

 • de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
 • levering van goederen die waarschijnlijk snel zullen bederven of verlopen;
 • levering van goederen waarvan de consument de verzegeling na levering heeft verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
 • levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • levering van alcoholische dranken waarvan de levering langer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt die buiten de macht van de professional liggen

Artikel 16 - overmacht

Alle omstandigheden buiten de controle van de partijen die de uitvoering onder normale omstandigheden van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als oorzaken van vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en resulteren in hun opschorting.

De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van het optreden ervan, evenals van de verdwijning ervan.

Alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, extern aan de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen door deze laatste niet kunnen worden voorkomen, zullen als overmacht worden beschouwd. Als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen worden uitdrukkelijk de volgende gevallen beschouwd, naast de gevallen die doorgaans in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen worden vermeld: het blokkeren van transportmiddelen of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, stillegging van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten.

Partijen komen samen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de opdracht wordt voortgezet. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website blijft eigendom van de verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

Kopers verbinden zich ertoe geen enkel gebruik te maken van deze inhoud; elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak vormen.

Artikel 18 - Informatietechnologie en vrijheden

De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om zijn bestelling te verwerken en facturen op te maken.

Ze kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De verwerking van informatie die via de website van La Compagnie des Sens SAS wordt doorgegeven, is aangegeven bij de CNIL.

De koper heeft een permanent recht op toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die hem aangaat. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die zijn gedefinieerd op de website van La Compagnie des Sens SAS.

Artikel 19 - Gedeeltelijke niet-validatie

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of ongeldig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of naar aanleiding van een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige werkingssfeer.

Artikel 20 - Geen afstand doen

Het feit dat een van de partijen geen voordeel haalt uit een schending door de andere partij van één van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting.

Artikel 21 - Titel

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels die bovenaan de clausules staan, en een van de clausules, worden de titels als niet-bestaand verklaard.

Artikel 22 - Taal van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geschreven in het Frans. In geval van vertaling in één of meerdere vreemde talen zal bij betwisting enkel de Franse tekst authentiek zijn.

Artikel 23 - Bemiddeling en geschillenbeslechting

Geen van beide partijen zal tekortgeschoten zijn in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Als toevallige gebeurtenis of overmacht worden beschouwd alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, extern aan de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die niet door laatstgenoemden kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen.

La Compagnie des Sens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die zou kunnen voortvloeien uit het misbruik van de op de markt gebrachte producten.

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract heeft de Klant de mogelijkheid om, alvorens enige juridische actie te ondernemen, een minnelijke schikking te zoeken, in het bijzonder met de hulp van een beroepsvereniging uit de sector, een consumentenvereniging of enig ander advies van zijn keuze.

Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige vriendelijkheid worden ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van goede trouw van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van betwisting zal de Klant bij voorrang contact opnemen met het bedrijf om een ​​minnelijke oplossing te bekomen.

De koper kan in geval van een geschil zijn toevlucht nemen tot conventionele bemiddeling, in het bijzonder tot de Consumentenbemiddelingscommissie of tot bestaande sectorale bemiddelingsorganen, of tot elke alternatieve methode voor geschillenbeslechting (verzoening). De namen, contactgegevens en e-mailadres van de bemiddelaar zijn beschikbaar op onze site.

In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en juridische professionals faciliteert. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechtbank is de rechterlijke rechtbank.

Dit geldt zowel voor materiële regels als voor formele regels. In geval van betwisting of klacht zal de koper bij voorrang contact opnemen met de verkoper om een ​​minnelijke oplossing te bekomen.

Artikel 25 - Bescherming van persoonsgegevens

Verzamelde data

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:

 • openen van een rekening : bij het aanmaken van het gebruikersaccount, hun naam; voornaam ; e-mailadres ; telefoonnummer ; adres ;
 • verbinding : wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert deze laatste met name zijn achternaam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en betalingsgegevens;
 • profiel: door gebruik te maken van de diensten op de website kunt u een profiel invullen, dat eventueel een adres en een telefoonnummer bevat;
 • betaling : als onderdeel van de betaling voor de op de website aangeboden producten en diensten worden financiële gegevens vastgelegd met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker;
 • communicatie : wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden gegevens over de communicatie van de gebruiker tijdelijk bewaard;
 • koekjes: Cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het doel van de persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, is het leveren van de diensten van de website, het verbeteren ervan en het onderhouden van een veilige omgeving. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

 • toegang tot en gebruik van de website door de gebruiker;
 • beheer van de werking en optimalisatie van de website;
 • organisatie van de gebruiksvoorwaarden van Betaaldiensten;
 • verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
 • implementatie van gebruikersondersteuning;
 • personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, afhankelijk van zijn voorkeuren;
 • preventie en detectie van fraude, malware (schadelijke software) en beheer van beveiligingsincidenten;
 • beheer van mogelijke geschillen met gebruikers;
 • het verzenden van commerciële en reclame-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren.

Het delen van persoonsgegevens met derden

In de volgende gevallen kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met externe bedrijven:

 • wanneer de gebruiker gebruik maakt van betalingsdiensten, staat de website voor de uitvoering van deze diensten in contact met externe bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft gesloten;
 • wanneer de gebruiker in de gratis commentaargedeelten van de website informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;
 • wanneer de gebruiker de website van een derde partij toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
 • wanneer de website gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van personeel.
 • indien vereist door de wet, kan de website gegevens doorgeven om te reageren op klachten die tegen de website zijn ingediend en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;
 • Als de website betrokken is bij een fusie-, overname-, overdracht van activa of curateleprocedure, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonsgegevens, over te dragen of te delen. In dit geval worden gebruikers geïnformeerd voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

Veiligheid en privacy

De website implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

Implementatie van gebruikersrechten

In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, beschikken gebruikers over de volgende rechten, die zij kunnen uitoefenen door hun verzoek in te dienen op het volgende adres: [email protected]

 • het recht op toegang: zij kunnen hun recht op toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonsgegevens die hen betreffen. In dit geval kan de website, voordat dit recht wordt geïmplementeerd, om een ​​bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
 • het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door de website worden bewaard onjuist zijn, kunnen zij verzoeken dat de informatie wordt bijgewerkt.
 • het recht op verwijdering van gegevens: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • het recht op beperking van de verwerking: gebruikers kunnen de website vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de hypothesen voorzien door de AVG.
 • het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de aannames waarin de AVG voorziet.
 • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen de website verzoeken de aan hen verstrekte persoonsgegevens te verstrekken om deze naar een nieuwe website door te geven.

Evolutie van deze clausule

De website behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als er een wijziging wordt aangebracht aan deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op haar site te publiceren. De website zal gebruikers ook per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging, binnen een periode van minimaal 15 dagen vóór de ingangsdatum. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te verwijderen.

Artikel 26 - omgeving – unieke identificatiegegevens (idu)

De verkoper is geregistreerd bij het Environment and Energy Management Agency (ADEME) onder de volgende unieke identificatiegegevens:
 • Citaat: FR261511_01IMLC

Bijlage

Consumentencode

Artikel L. 217-4 : “De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.”

Artikel L. 217-5 : “Het pand voldoet aan het contract:

1° Indien het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing:

-indien het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

-als het de kwaliteiten biedt die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd, of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.”

Artikel L. 217-6 : “De verkoper is niet gebonden aan de publieke verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger als vaststaat dat hij ze niet kende en niet rechtmatig in staat was ze te kennen”.

Artikel L. 217-7 : “Conformiteitsgebreken die binnen een termijn van vierentwintig maanden na de levering van de goederen optreden, worden vermoed te bestaan ​​op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Voor goederen die tweedehands worden verkocht, wordt deze termijn vastgesteld op zes maanden De verkoper kan dit vermoeden bestrijden als het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het vermeende gebrek aan overeenstemming.”

Artikel L. 217-8 : “De koper heeft het recht te eisen dat de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat hij kende of niet had kunnen negeren toen hij de overeenkomst aanging. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in de materialen die hij zelf heeft geleverd.”

Artikel L. 217-9 : “In geval van gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie en vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen als deze keuze kosten met zich meebrengt die kennelijk niet in verhouding staan ​​tot de andere. methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of de omvang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen.”

Artikel L. 217-10 : “Indien reparatie en vervanging van de goederen onmogelijk zijn, kan de koper de goederen retourneren en de prijs laten terugbetalen, of de goederen houden en een deel van de prijs terugkrijgen. Dezelfde faculteit staat voor hem open: 

1° Indien de overeenkomstig artikel L. 217-9 gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet kan worden geïmplementeerd binnen de maand na de klacht van de koper; 
2° Of indien deze oplossing niet mogelijk is zonder grote hinder voor hem, rekening houdend met de aard van het goed en het beoogde gebruik. De verkoop kan echter niet worden geannuleerd als het gebrek aan overeenstemming gering is.”

Artikel L. 217-11 : De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 gebeurt zonder kosten voor de koper. Deze zelfde bepalingen staan ​​de toekenning van schadevergoeding niet in de weg.

Artikel L. 217-12 : “De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen.”


Artikel L. 217-13 : "de bepalingen van deze afdeling ontnemen de koper niet het recht om de actie uit te oefenen die voortvloeit uit de herroepingsgebreken zoals deze voortvloeit uit de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek of enige andere actie van contractuele of buitencontractuele aard die hij erkend door de wet."

Artikel L. 217-14 : "De regresvordering kan door de eindverkoper worden uitgeoefend tegen de opeenvolgende verkopers of tussenpersonen en de producent van de roerende lichamelijke zaken, volgens de beginselen van het burgerlijk wetboek.

Artikel L. 217-15 : "De commerciële garantie betekent elke contractuele verbintenis van een professional jegens de consument met het oog op terugbetaling van de aankoopprijs, vervanging of reparatie van het goed of het verlenen van enige andere dienst met betrekking tot het onroerend goed, naast zijn wettelijke verplichtingen gericht op het garanderen van de conformiteit van het onroerend goed.

De commerciële garantie is het voorwerp van een schriftelijk contract, waarvan een kopie aan de koper wordt overhandigd.

Het contract specificeert de inhoud van de garantie, de voorwaarden voor de uitvoering ervan, de prijs, de duur ervan, de territoriale omvang ervan, evenals de naam en het adres van de garant.

Bovendien vermeldt het duidelijk en nauwkeurig dat de verkoper, onafhankelijk van de commerciële garantie, gebonden blijft aan de wettelijke garantie van overeenstemming vermeld in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-12 en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek.

De bepalingen van de artikelen L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 en L. 217-16, evenals artikel 1641 en de eerste paragraaf van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek worden volledig weergegeven in het CONTRACT .

Bij niet-naleving van deze bepalingen blijft de garantie geldig. De koper heeft het recht hiervan te profiteren."

Artikel L. 217-16 : “Wanneer de koper van de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de verwerving of reparatie van roerende goederen, een herstelling vraagt ​​die door de garantie gedekt wordt, wordt elke periode van immobilisatie van minstens zeven dagen opgeteld bij de duur van de garantie die nog liep.

Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst van de koper of het ter reparatie beschikbaar stellen van de betreffende zaak, indien deze terbeschikkingstelling volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Burgerlijk wetboek

Sectie 1641 : “De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verkregen, of zou hebben verkregen slechts een lagere prijs zou krijgen als hij ervan op de hoogte was geweest.”

Artikel 1648 : “De actie die voortvloeit uit herroepelijke gebreken moet door de koper worden ingesteld, binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In het geval voorzien in artikel 1642-1 moet de vordering, op straffe van uitsluiting, worden ingesteld binnen het jaar volgend op de datum waarop de verkoper kan worden verlost van de zichtbare gebreken of het gebrek aan overeenstemming.

Milieucode

Kunst. L.541-10-10 "De verkoper van een product dat onder het beginsel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt, deelt aan de koper, op diens verzoek, de unieke identificatie mee waaronder de producent is geregistreerd die voor dit product voldoet aan de verplichtingen van uitgebreide aansprakelijkheid van de producent vermeld in het artikel L. 541-10."